Operacije bezposadnih letjelica
Kratica: OPEBEZPO Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Radišić
Izvođači: doc. dr. sc. Jurica Ivošević ( Auditorne vježbe, Predavanja )
doc. dr. sc. Tomislav Radišić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnove metoda i tehnologija zrakoplovnih operacija s besposadnim letjelicama (BL). Potrebe za zrakoplovnim operacijama s BL. Izrada sustavnih zahtjeva za operacije s BL. Vrste i karakteristike zrakoplovnih platformi BL. Vrste i karakteristike pogona, upravljanja i vođenja BL. Zrakoplovni i zemaljski podsustavi. Vrste korisnih tereta za najvažnije vrste operacija s BL. Operacije zrakoplovnog izviđanja i nadzora s BL, operacijske karakteristike senzora, sustava upravljanja i vođenja, komunikacija, planiranja i provedbe misije. Uključivanje BL u zrakoplovni promet, tehnološki i zakonski zahtjevi. Izobrazba operatora BL.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Beard, R.W., McLain, T.W.: Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, 2012.
Preporučena literatura:
2. Austin, R.: Unmanned Air Systems: UAV Design, Development and Deployment, 2010.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže