Zrakoplovno izviđanje i nadzor
Kratica: ZRAKIZV Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Radišić
Izvođači: doc. dr. sc. Jurica Ivošević ( Auditorne vježbe, Predavanja )
doc. dr. sc. Tomislav Radišić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Zrakoplovno izviđanje i nadzor (ZIN) kao izvor informacija i podataka za sustave odlučivanja. Potrebe u kopnenom i pomorskom prometu, u kriznim situacijama, u borbi protiv požara, poplava, kemijskih akcidenata, terorističkog djelovanja, u nadzoru granica, traženju i spašavanju, u zaštiti okoliša, nadzoru dalekovoda, naftovoda i plinovoda. Sustavne teorijske osnove ZIN statičkih i pokretnih ciljeva. Zrakoplovni senzorski sustavi za ZIN, operacijske karakteristike, parametri. Modeli za predikciju performansi ZIN. Johnsonov kriterij, NIIRS, IQM metoda. Utjecaj značajki ciljeva, atmosfere, terena na djelotvornost ZIN. Obradba prikupljenih snimaka, izdvajane i interpretacija informacija. Fuzija snimaka, konteksta, ekspertnih znanja. Koncipiranje misija ZIN.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Campbell, Wynne: Introduction to remote sensing, 5th edition, 2011.
2. Chen: Signal & image processing for remote sensing, 2007.
3. Olsen: Remote sensing from air and space, 3th edition, 2007.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže