Operativni postupci zračnih prijevoznika
Kratica: OPERATPO Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Ružica Škurla Babić
Izvođači: Maja Ozmec-Ban ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Organizacijska struktura zračnih prijevoznika. Domaća i međunarodna regulativa za upravljanje i poslovanje zračnih prijevoznika. Kratkoročno i dugoročno planiranje reda letenja. Putnički i cargo prijevoz. Određivanje flote zrakoplova. Planiranje i optimalno raspoređivanje flote zrakoplova. Troškovi prijevoza. Faktor punjenja zrakoplova. Računalna rezervacija sjedišta. Planiranje i optimalno radno raspoređivanja posada. Modeli za projektiranje reda letenja i rada posada.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Tatalović, M., Mišetić, I., Bajić, J.: Planiranje zračnog prijevoza, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2017.
2. Tatalović, M.: Autorizirana predavanja (sustav za e-učenje Merlin)
3. Škurla Babić, R.: Autorizirana predavanja (sustav za e-učenje Merlin)
4. Ozmec-Ban, M.: Autorizirana predavanja (sustav za e-učenje Merlin)
Preporučena literatura:
5. Abdelghany, A., Abdelghany, K.: Modeling Applications in the Airline Industry, Ashgate Publishing Company, Aldershot, 2010.
6. Bazargan, M.: Airline Operations and Scheduling, Ashgate Publishing Company, Aldershot, 2012.
7. Belobaba, P. P., Odoni, A., Barnhart, C.: The Global Airline Industry, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK, 2016.
8. Clark, P.: Bying the Big Jets, Ashgate Publishing Company, Aldershot, 2007.
9. Doganis, R.: The Airline Business, Routledge, London, 2007.
10. Radačić, Ž., Suić, I., Škurla Babić, R: Tehnologija zračnog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
11. Rapajić, J.: Beyond Airline Disruptions, Ashgate Publishing Company, Farnham, 2009.
12. Talluri, K. T., Van Ryzin, G. J.: The Theory and Practice of Revenue Management, Springer, New York, USA, 2005.
13. Tatalović, M., Mišetić, I., Bajić, J.: Menadžment zrakoplovne kompanije, MATE d.o.o., Zagreb, 2012.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže