Zrakoplovna navigacija
Kratica: ZRAKNAV Opterećenje: 45(P) + 27(A) + 0(L) + 18(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Doris Novak
doc. dr. sc. Tomislav Radišić
Izvođači: Petar Andraši mag. ing. aeronaut. ( Auditorne vježbe, Seminar )
doc. dr. sc. Tomislav Radišić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Sunčev sustav. Oblik i veličina Zemlje. Vrijeme i pretvorba vremena. Pravci, smjerovi i kutovi u zrakoplovnoj navigaciji. Razdaljina. Navigacijska pomagala, sredstva i uređaji. Zemljin magnetizam, kurs leta. Zemljovidi. Računska navigacija. Brzina i visina leta. Vjetar u navigaciji. Osnove radio-navigacije (ADF, VOR). Radarska navigacija. Hiperbolička navigacija. Satelitska navigacija. Procedure i postupci u instrumentalnom letenju (SID i STAR procedure, svesmjerni odlasci, proceduralni zaokreti). Prostorna navigacija (RNAV) i ICAO PBN koncept.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Novak, D.: Zrakoplovna računska navigacija, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2012.
2. Novak, D.: Zrakoplovna prostorna navigacija, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2015.
Preporučena literatura:
3. General and Radio Navigation, JAA ATPL, Oxford Aviation Training, Jeppesen
4. ICAO Document 8168, Vol. 1 (PANS OPS)
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže