Uređaji i sustavi u kontroli zračnog prometa
Kratica: UREĐSU Opterećenje: 30(P) + 6(A) + 4(L) + 5(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tino Bucak
Izvođači: mr. sc. Denis Kosor ( Predavanja )
doc. dr. sc. Jurica Ivošević ( Seminar, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Teorijske osnove radio valova, radijske postaje. Načela, uređaji i sustavi zemaljske (terestrijalne) navigacije. Načela, uređaji i sustavi satelitske navigacije. Načela inercijalne i prostorne navigacije. Uređaji za nadzor, identifikaciju i upozorenje. Koncepti FANS, CNS/ATM, ADS, ADS-B. Komunikacija zrak-zemlja, zemlja-zemlja, prijenos govornih i radarskih podataka. Korištenje MSRCE, osnovna načela, opis i funkcije. Koncepti analognog i digitalnog prijenosa. Načela zvučnog zapisa, multifrekvencijske metode, telephone engineering i voice switching. Redundancija i emergency operacije u slučaju otkaza voice comm uređaja. Budući razvoj tehnologija komunikacijskih sustava zemlja-zemlja.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Bucak, T., Ivošević, J.: Autorizirana predavanja i auditorne vježbe (objavljeno na sustavu Merlin)
2. Nolan, M. S.: Fundamentals of Air Traffic Control, Wadsworth Publishing Company, USA, 1994.
3. Gallotti, V. P.: Future Air Navigation System (FANS), Ashgate Publishing, UK, 1998.
Preporučena literatura:
4. Helfrick, A.: Principles of Avionics, Avionics Communications Inc., Leesburg, USA, 2000.
5. MOT Staff of United Airlines: Avionics Fundamentals, Jeppesen Sanderson, Englewood, USA, 1984.
6. Powell, J.: Aircraft Radio Systems, Jeppesen Sanderson, Englewood.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže