Radio i radarski sustavi
Kratica: RADIORA Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Jurica Ivošević
Izvođači: prof. dr. sc. Tino Bucak ( Auditorne vježbe, Predavanja )
doc. dr. sc. Mario Muštra ( Predavanja, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Organizacija komunikacija u zračnom prometu. Pojam signala, prikaz signala u vremenskoj i frekvencijskoj domeni, mjerne jedinice, razina (dB). Radiokomunikacije: radiokomunikacijski sustav , HF, VHF, VDL, satelitske komunikacije, ACARS. Radiovalovi: teorijske osnove, frekv. spektar, značajke širenja u realnim uvjetima. Rad na frekvencijama ispod i iznad 30MHz, frekvencije za slučaj opasnosti (Distress frequencies) - (značajke, ograničenja), označavanje radioemisija. Pouzdanost i raspoloživost radio uređaja, elektromagnetska kompatibilnost. Utjecaj elektromagnetskog zračenja. Antene: podjela, parametri. Radarske antene, antene s elektronički upravljanim dijagramom zračenja. Osnove radarske tehnike: princip rada impulsnog radara, radarske frekvencije, razvitak radara, primjena u zračnom prometu. Rezolucija radara. Radarska jednadžba. Računanje dometa, repeticijske frekvencije, slijepe brzine, dopplerov pomak, rezolucije radara. Detekcija cilja (prag detekcije, vjerojatnost lažne uzbune). Princip izdvajanja pokretnih ciljeva. Radar u kontroli zračnog prometa: primarni radar (tehničke značajke). Meteorološki radar. Dopplerov navigacijski radar. Sekundarni radar (modovi A, C, S). Sustav za izbjegavanje sudara u zraku (ACAS). Upoznavanje mogućih karakterstičnih problema i načina njihovog rješavanja kod sekundarnog radara (fruit, garbling). Sekundarni radar (mogudi problemi kod MSSR-a i njihovo rješavanje): asinkroni odgovori (Fruit), preklapanje odgovora (Garbling); detekcija i potiskivanje odgovora na upit primljen po bočnoj latici: RSLS (Reception Side Lobe Suppression), ISLS (Interrogation Side Lobe Suppression), IISLS (Improved Interrogation Side Lobe Suppression). Radarsko pokrivanje ? volumen pokrivanja, ograničenja, višestruko radarsko pokrivanje. Obrada i prikaz radarskih podataka: lokalna obrada na lokaciji radara, prijenos podataka do RDPS-a (Radar Data Processing System), prikaz podataka na radnom mjestu kontrolora leta. Izvorna informacija sa radara - PLOT i dodatni podaci - TRACK: mono radar track i multi radar track, pogreške u multi radar tracking obradi. Prikaz radarskih podataka, Sigurnosne funkcije (conflict detection), radarski pokazivači. ADS. Multilateracijski sustav nadzora zračnog prometa.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Ivošević, J., Bucak, T., Muštra, M.: Autorizirana predavanja i auditorne vježbe (objavljeno na sustavu Merlin)
2. Jappesen Sanderson: Aviation Fundamentals, (part: Radiocommunications), 1992.
3. Civil Aviation Authority: Radar Theory, Air Traffic Control Manual, London, 1990.
Preporučena literatura:
4. Zentner, E.: Antene i radiosustavi, Graphis, Zagreb, 2001.
5. Skolnik, M.I.: Introduction to radar systems, McGraw-Hill, 2002.
6. ICAO: Annex 10, Aeronautical telecommunications
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže