Zrakoplovni elektrosustavi
Kratica: ZRINESUI Opterećenje: 15(P) + 6(A) + 5(L) + 4(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tino Bucak
Izvođači: doc. dr. sc. Jurica Ivošević ( Predavanja, Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Sistematizacija i standardizacija elektrosustava zrakoplova. Statički elektricitet, DC i AC struja. Elementi strujnih krugova. Poluvodički elementi i logički sklopovi. Kemijski izvori električne energije na zrakoplovu, akumulatori. Zrakoplovni AC i DC generatori: konstrukcija, načelo rada, klasifikacija. Sustavi regulacije i zaštite generatora. Vanjski, pomoćni i nužni izvori električne energije. Pretvarači električne energije na zrakoplovu: ispravljači, inverteri, konverteri, transformatori. Organizacija i sastavnice električnih mreža na zrakoplovu: vodiči, komutacijska, razvodna i zaštitna oprema. Sustavi upravljanja i nadzora. Potrošači električne energija na zrakoplovu: DC i AC motori i aktuatori. Ostali sustavi potrošača: osvjetljenje i signalizacija, ventilacija i klimatizacija, zaštita od kiše, zaleđivanja i požara; sustavi paljenja gorivne smjese. Nove koncepcije i razvojni pravci zrakoplovnih elektrosustava.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Bucak, T., Ivošević, J.: Autorizirana predavanja (objavljeno na sustavu Merlin)
2. Bucak, T.: Zrakoplovni elektro-sustavi, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.
3. Ivošević, J., Bucak, T.: Zrakoplovni elektrosustavi - zbirka riješenih primjera i zadataka, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2017.
Preporučena literatura:
4. Pallett, E. H. J.: Aircraft Electrical Systems, Longman Scientific&Technical, England, 1987.
5. Anon: Electrics, Nordian AS, Sandefjord, Norway, 2006.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže