Upravljanje protokom zračnog prometa
Kratica: UPPRZR Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Biljana Juričić
Izvođači: Bruno Antulov-Fantulin mag. ing. aeronaut. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Davor Crnogorac ing. ( Auditorne vježbe )
Tea Rogošić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Uvod u upravljanje protokom zračnog prometa.Usluge zračne plovidbe. ATM Strategija 2000+, SES, SESAR . Međunarodna i nacionalna regulativa i legislativa. Pojam kapaciteta i protočnosti u prometu. Kapacitet sustava zračnog prometa. Faze provođenja, učesnici, definicije i kratice unutar ATFM-a. Organizacija sustava i prostor primjene ATFM-a. Sustav za obradu podataka iz plana leta - IFPS. Sustavi za dnevne operacije (TACT), za automatsko dodjeljivanje vremena uzlijetanja (CASA) i za bazu podataka (ENV). Poruke - vrsta, redoslijed i razmjena. Projekti Eurocontrol-a. FUA. Analitički sustav SAAM. Modeli povećanja kapaciteta u sustavu zračnog prometa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Juričić, B.: Autorizirana predavanja (dostupna putem sustava Merlin)
2. ATFCM Users Manual, EUROCONTROL
3. ATM Master plan, EU, EUROCONTROL
4. EU Regulation 390/2013, EU
5. Regulation (EC) No 549/2004
6. Performance Review report, EU, EUROCONTROL
7. Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom
8. Regulation (EU) No 255/2010
9. Regulation (EC) No 2150/2005
10. EUROCONTROL Specification for the application of the FUA
Preporučena literatura:
11. ICAO doc 4444 - Air Traffic Management
12. Guidelines for Airspace Management - The ASM Handbook, EUROCONTROL
13. ATFCM Operations Manual, EUROCONTROL
14. EUROCONTROL Medium - Term Forecast, važeća verzija
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže