Zrakoplovna fiziologija i psihologija
Kratica: ZRFIZPSI Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Eduard Missoni
Izvođači: doc. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec ( Auditorne vježbe, Predavanja )
prof. dr. sc. Eduard Missoni ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvodno predavanje. Povijesni prikaz zrakoplovne medicine. Osnove zrakoplovne medicine, Zrakoplovne Fiziologije, anatomije i fiziologije ljudskog organizma. Ljudski čimbenici u zrakoplovstvu. Povijesni prikaz, definiranje pojedinih pojmova. Strah od letenja. Osnove ergonomije, Sustav čovjek-stroj. Objašnjavanje i prikaz potrebe usklađivanja ljudi i opreme. Letenje i zdravlje (prehrana, pušenje, alkohol, tjelovježba ) ?Čimbenici okoline u zrakoplovu. Cirkadijska disritmija. Dnevni biološki ritam i san. ?Jet leg? -Zdravstveni odabir stručnog osoblja u zrakoplovstvu. Barotrauma - primjena zakona fizike u zrakoplovstvu - Hipoksija. Fiziološki učinci djelovanja atmosferskog tlaka. Kinetoze, Vibracije, Buka. Iluzije u letenju. Prostorna dezorijentacija i orijentacija tijekom leta. Elektro- Magnetsko Zračenje, Tromboembolizam. Medicinske intervencije u zrakoplovstvu. Uvod u CRM, Visinska zaštitna oprema letača. Bioterorizam- Zarazne (Infektivne bolesti ) u Zrakoplovstvu.Telemedicina i Teleskrb. Svemirska medicina. Ljudsko procesiranje informacija, Fiziološke osnove psihičkog života, Pažnja i pozornost. Ljudska pogreška i pouzdanost, Pouzdanost ljudskog ponašanja. Donošenje odluka, Koncepti donošenja odluka. Izbjegavanje i upravljanje pogreškama: Cockpit Management, Svijest o sigurnosti. Ljudsko ponašanje: Ličnost, stavovi i ponašanje.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Missoni Eduard: Zrakoplovna medicina, Sveučilišni udžbenik, FPZ, Zagreb 2003.
2. JAA: Human Performance & Limitations, Oxford and Jappesen, 2001.
3. Martinussen, M.; Hunter, D.R.: Aviation psychology and Human factors, CRC Press Taylor and Francis Group, 2010.
4. Green, R,G. and others: Human factors for pilots, Ashgate Publishing Company, 1995.
5. Vrsalović Z., Zrakoplovna psihologija. Sveučilišni udžbenik. FPZ, Zagreb, 1990.
Preporučena literatura:
6. Missoni E.-Mlinarić-Missoni E., Prometna medicina, Sveučilišni udžbenik, FPZ, Zagreb, 2002.
7. Mlinarić I., Eljuga D., Missoni E., Umor, Zamor, Premor, Hrvatska liga protiv raka, 2001.
8. Roy L. DeHar: Fundamentals of Aerospace Medicine, Williams & Wilkins, 1996.
9. Cambele, R.D. Bagshow M. Human Performance and Limitation in Aviation. Blacwell Science Ltd,2002.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže