Računalstvo
Kratica: RACUN Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 30(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko
Izvođači: dr. sc. Martin Gregurić ( Predavanja )
pred. Dino Čakija ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
Krešimir Kušić mag. ing. traff. ( Laboratorijske vježbe )
Mladen Miletić mag. ing. traff. ( Laboratorijske vježbe )
Filip Vrbanić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Razvoj tehnologije i računalstva. Osnove programiranja. Algoritmi. Jezične strukture pri konstrukciji algoritama. Strukturirano i objektu usmjereno programiranje. Tipovi podataka i operacije s podacima. Upravljanje izvođenjem programa. Ulazno izlazne operacije. Priprema programa za izvođenje. Dijagram toka. Programski jezici. Petlje u programskim jezicima. Građa i način rada elektroničkog računala. Središnja procesna jedinica. Memorijske jedinice. Ulazno/izlazne jedinice. Prilagodne jedinice. Operacijski sustav elektroničkog računala. Osnovne komponente operacijskog sustava. Upravljačke naredbe operacijskog sustava. Grafičko korisničko sučelje. Primjeri operacijskih sustava Windows i Unix. Mreža računala. Usluge i servisi mreže CARNet/Internet. Pristup mreži. Primanje i slanje poruka elektroničkom poštom. Prijenos datoteka između računala. Rad na udaljenom računalu. Komunikacija i zajednički rad korisnika u stvarnom vremenu. Informacijski sustav World Wide Web. Pronalaženje informacija i znanja na mreži. Računalstvo i inteligentni transportni sustavi.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Ivanjko, E., Muštra, M.: Računalstvo Nastavni tekst, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2016.
2. Gocić, M., Programski jezik c sharp - pitanja, odgovori i rešeni zadaci, Mikro knjiga, 2013.
3. McFedries, P., EXCEL 2016 - Formule i funkcije, CET, 2016.
Preporučena literatura:
4. Gold, H., Kavran, Z., Kovačević, D.: Informatika u prometnom inženjerstvu (3. izdanje), Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.
5. Mayo J.: C#, Biblioteka Ekspert, 2002.
6. Brookshear, J.G.: Computer Science An Overview, Addison Wesley, 2003.
7. Lewis, J.: C# Software Solutions: Foundations of Program Design, Pearson International Edition, 2007.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže