Strojarstvo
Kratica: STROJ Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mladen Nikšić
Izvođači: v. pred. mr. sc. Srećko Đuranović ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Materijali. Uvod u materijale. Ustroj kovina (metala) i slitina. Rešetke slitina. Skrućivanje kovina i slitina. Svojstva kovina i slitina. Kemijska svojstva. Fizička svojstva. Toplinska svojstva. Električna svojstva. Mehanička svojstva. Čvrstoća, rastezljivost, elastičnost i plastičnost. Tvrdoća. Puzavost i ispitivanje puzavosti. Žilavost i ispitivanje žilavosti. Dinamička izdržljivost.
Elementi strojeva. Uvod u elemente strojeva. Elementi za spajanje. Klinovi. Vijci. Elementi navoja. Veze sa zaticima i svornjacima. Zatici. Svornjaci. Opruge. Elementi za prijenos snage i gibanja. Osovine i vratila. Rukavci (čepovi). Ležajevi. Klizni ležajevi. Valjni (kotrljajući ležajevi). Brtvljenje ležajeva i vratila. Spojke. Krute spojke. Dilatacijske (uzdužno pokretljive) spojke. Neelastične kompenzacijske spojke. Elastične spojke. Specijalne spojke (koje imaju posebne namjene). Isključne i uključno-isključne spojke. Prijenosnici. Remenski prijenos. Lančani prijenos. Zupčani prijenos. Znanost o toplini. Prvi glavni zakon termodinamike. Jednadžba stanja plina. Kalorična svojstva plinova. Smjese plinova. Promjene stanja plinova. Kružni procesi. Drugi glavni zakon termodinamike. Toplinski strojevi. Jednadžba gibanja vozila. Sile otpora pri gibanju vozila. Otpor kotrljanja. Otpor zraka. Otpor uspona. Otpor inercije. Sila vuče. Ekonomičnost potrošnje goriva.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Nikšić, M., Đuranović, S.: Udžbenik iz Strojarstva - Osnove teorije, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2016.
2. Perše, S., Višnjić, V.: Strojarstvo u prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2005.
3. Vrhovski D., Nikšić, M.: Zbirka riješenih zadataka iz Osnova strojarstva, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2000.
Preporučena literatura:
4. Decker, K. H.: Elementi strojeva, Golden marketing, Zagreb, 2006.
5. Oberšmit, E., Krasnik, A.: Prijenosnici snage, Zbirka riješenih zadataka iz elemenata strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.
6. Galović, A.: Nauka o toplini 1, Sveučilišna naklada, Zagreb, 1991.
7. Galović, A.: Nauka o toplini 2, Sveučilišna naklada, Zagreb, 1991
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže