Engleski jezik za zračni promet I
Kratica: EJZZPI Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 15(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: pred. Andrej Smodlaka
Izvođači: pred. Andrej Smodlaka ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Airliners: How an aircraft flies (Principles of flight, aircraft structure and flight controls). Cabin layout. Flight and cabin crew. In-flight services etc. Aerodynamics. NDTs. Animals in path. Fire onboard. Prezentacija prema zadanoj temi.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski
Obavezna literatura:
1. Nastavni materijal koji nastavnik donosi na nastavu
2. Murphy, R.: English Grammar In Use, intermediate, CUP, Cambridge, 1995.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže