Engleski jezik za zračni promet III
Kratica: EJZZPIII Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 15(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: pred. Andrej Smodlaka
Izvođači: pred. Andrej Smodlaka ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Airport operation (Poslovanje zračne luke), Ground services (Službe na zemlji), Runways (USS), Cargo facilities (Teret), Weather (Vrijeme; meteorologija), Environmental pollution (Ekologija, zagađenje uzrokovano zračnim prometom), Racial profiling, Safety in Europe, Blackboxes, History of aviation, Prezentacija prema zadanoj temi.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski
Obavezna literatura:
1. Nastavni materijal koji nastavnik donosi na nastavu
2. Murphy, R.: English Grammar In Use, intermediate, CUP, Cambridge, 1995.
Preporučena literatura:
3. McCarthy, M., O'Dell, F.: Academic Vocabulary in Use, CUP, 2008.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže