Prometno tehnološko projektiranje
Kratica: PRTEHPRO Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 20(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Šoštarić
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Ševrović ( Predavanja )
prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec ( Predavanja )
Marijan Jakovljević mag. ing. traff. ( Laboratorijske vježbe, Seminar )
doc. dr. sc. Marko Šoštarić ( Laboratorijske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Pojam prometno-tehnološkog projektiranja. Prometno-tehnološko projektiranje u cestovnom prometu. Projektni zadaci za različite projekte. Priprema i analiza ulaznih podataka za izradu projekata. Prometno-tehnološko projektiranje: u organizaciji prijevoza putnika (međugradski prijevoz, prigradski prijevoz, gradski prijevoz - gradska željeznica, metro, tramvaj, autobus, minibus, taksi), u organizaciji prijevoza robe (međugradski, gradski). Prometno tehnološko projektiranje infrastrukture (cestovna mreža, ulična mreža, parkirališta, sustavi u poduzećima). Idejna rješenja, idejni projekti, izvedbeni projekti, projekti održavanja, organizacije, eksploatacije i funkcije. Elaborati i uvjeti za ishođenje lokacijske dozvole, elaborati i projekti za ishođenje dozvole za građenje. Troškovnik dokaznica mjera investicije. Etape realizacije projekta, vijek trajanja projekta.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Dadić, I., Šoštarić, M., Brlek, P.: Prometno tehnološko projektiranje, Autorizirana predavanja, Zagreb, 2012.
Preporučena literatura:
2. Kutz, M.: Handbook of Transportation Engineering, McGraw-Hill Company, Columbus, USA, 2004.
3. Traffic Engineering Handbook 6th Edition, Institute of Transportation Engineers, Washington, USA, 2009.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže