Engleski zrakoplovni jezik VI
Kratica: ENGZRVI Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 30(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: v. pred. Ivana Francetić
Izvođači: pred. Siniša Prekratić ( Predavanja, Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Opći i stručni engleski zrakoplovni jezik iznad tzv. ICAO razine 5 s osobitim naglaskom na specifičnim potrebama zrakoplovnih stručnjaka u skladu sa zahtjevima Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (JAR-FCL) i Eurocontrola te propisanih smjernica ICAO-a za razinu 5 i 6. Ugrađeni su i elementi poslovnoga engleskog jezika (međukulturna komunikacija, vještine telefonske komunikacije, usmene prezentacije, poslovna komunikacija, elementi neverbalne komunikacije). Teme uključuju: Airline/Air Traffic Control departments and positions, Aviation professions te druge specifične teme prilagođene studentskom usmjerenju.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski
Obavezna literatura:
1. Nastavni materijal s predavanja objavljen na sustavu Merlin
2. Hewings, M.: ADVANCED GRAMMAR IN USE, CUP, Cambridge (the latest edition)
Preporučena literatura:
3. ICAO SARPs
4. O'Dell, F., McCarthy, M.: ENGLISH COLLOCATIONS IN USE, CUP, Cambridge, 2008
5. McCarthy, M.; O'Dell, Felicity: ENGLISH VOCABULARY IN USE, Advanced, CUP, Cambridge, 2008
6. McCarthy, M.; O'Dell, F.: ACADEMIC VOCABULARY IN USE, CUP, Cambridge, 2009
7. Emery, H., Roberts, A.: CHECH YOUR AVIATION ENGLISH, Macmillan Publishers Limited, 2014
8. Shawcross, P.: FLIGHTPATH: AVIATION ENGLISH FOR PILOTS AND ATCOS. CUP, Cambridge, 2011
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže