Promet, Izborni predmeti za akademsku godinu 2011/2012

Semestar 1
[562] Izborni 1 > Upis 1 ECTS bod
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
19136* Engleski jezik I 15 0 0 0 15 0 1.0
19138* Njemacki jezik I 15 0 0 0 15 0 1.0
Semestar 2
[941] Izborni 2 > Upis 6 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
19137 Engleski jezik II 15 0 0 0 15 0 1.0
74712 Nemotorizirani promet 30 0 0 30 0 0 5.0
19139 Njemački jezik II 15 0 0 0 15 0 1.0
19141 Prometno pravo 30 0 0 30 0 0 5.0
28930 Vizualne informacije u prometu 30 30 0 0 0 0 5.0
Semestar 3
[938] Izborni 3 > Upis 6 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
27433 Ekonomika prometa 30 0 0 15 0 0 5.0
27443* Engleski jezik III 15 0 0 0 15 0 1.0
27445* Njemački jezik III 15 0 0 0 15 0 1.0
Semestar 4
[939] Izborni 4 > Upis 8 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
74495 Elektronički sklopovi i računala 30 30 0 0 0 0 7.0
27444 Engleski jezik IV 15 0 0 0 15 0 1.0
27446 Njemački jezik IV 15 0 0 0 15 0 1.0
74711 Prometni koridori i terminali 30 0 0 30 0 0 7.0
27450 Strojarstvo 45 30 0 0 0 0 7.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje