Civilni pilot, Izborni predmeti za akademsku godinu 2011/2012

Semestar 2
[601] Pilot 1 > Upis 5 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
21021 Strojarstvo 45 15 0 15 0 0 5.0
Semestar 3
[1160] Pilot 2 > Upis 4 ECTS boda
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
36151 Poznavanje robe 30 30 0 0 0 0 5.0
Semestar 4
[7473] Civilni pilot 4 > Upis 8 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
85325* Teorijska priprema i praksa letenja 0 0 60 0 0 0 8.0
Semestar 5
[1503] Pilot 5 > Upis 3 ECTS boda
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
36066 Prometna geografija 30 15 0 0 0 0 3.0
Semestar 6
[1504] Civilni pilot 6 > Upis 6 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
36197* Teorijska priprema i praksa letenja 0 60 0 0 0 0 6.0
63364 Upravljanje protokom zračnog prometa 45 0 15 15 0 0 6.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje