Mehanika I
Kratica: MEHANI Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasna Jurum-Kipke
Izvođači: mr. sc. Davor Sumpor ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi i aksiomi statike krutih tijela. Sila. Djelovanje sila na jednu točku. Djelovanje sila na kruto tijelo. Statički moment sile. Momentno pravilo. Spreg sila. Grafostatika. Uvjeti ravnoteže sila (grafički i analitički). Težište. Trenje (klizanja, kotrljanja i trenje užeta preko nepomičnog valjka). Nezakrivljeni nosači. Rešetkasti nosači. Statika čvrstih tijela. Analiza deformacija i naprezanja. Mohrova kružnica. Geometrijske značajke presjeka. Aksijalno opterećenje. Smicanje. Uvijanje. Savijanje. Izvijanje. Složeno opterećenje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jurum-Kipke, J.: Mehanika u prometnom inženjerstvu, FPZ, Zagreb, 2001. Rotim, F.: Mehanika I, Viša škola za cestovni saobraćaj, Zagreb, 1973.
Preporučena literatura:
2. Muftić, O.: Mehanika I (Statika), Tehnička knjiga, Zagreb, 1983. Jecić, S.: Mehanika (Kinematika,Dinamika),Tehnička knjiga, Zagreb, 1989. Alfirević, I.: Nauka o Čvrstoći I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989. Byars, E. F.: Engineering Mechanics of Deformable
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže