Inženjerska grafika i dokumentiranje
Kratica: IGID Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ivan Mavrin
Izvođači: Pred. mr. sc. Ivo Jurić ( Predavanja, Auditorne vježbe )
Prof. dr. sc. Vinko Višnjić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Damir Budimir dipl. ing. ( Seminar )
Hrvoje Pilko dipl. ing. ( Seminar )
Martin Starčević dipl. ing. ( Seminar )
mr. sc. Marko Ševrović ( Seminar )
mr. sc. Marko Šoštarić ( Seminar )
Opis predmeta: Posebnosti u tehničkom crtanju. Tehničko prostoručno skiciranje i konstruiranje. Predočavanje oblika s osnovama nacrtne geometrije. Osnovne geometrijske konstrukcije. Crtanje geometrijskih kontura. Konstrukcije krivulja. Konstruktivna geometrija tijela. Projekcije. Ortogonalno projiciranje. Europska i američka metoda projiciranja. Skiciranje ortogonalnih projekcija i mjerila. Presjeci i njihova izrada. Mjerenje i Unos/Prikaz mjera - Kotiranje. Prikaz mjera i izračun nagiba, suženja i konusa. Pojednostavljenja i simboli. Osnove prostornog predočavanja. Perspektiva. Aksonometrijsko projiciranje. Primjena aksonometrijskih metoda. Crtanje izometrijske projekcije. Dopunjavanje u crtežima. Normizacija. Tolerancije i dosjedi. Kotirana projekcija i njezina primjena. Tereni. Crtanje prema diktatu. Izrada tehničke dokumentacije pomoću računala. Računalno poduprijet sustav za crtanje. Grafički programski sustavi. Područje primjene CAD/CAM sustava. Osnove modeliranja. Kreiranje objekata. Programski zadaci iz predočavanja i konstruiranja na računalu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Koludrović,Ć.;Koludrović-Harbić,I.;Koludrović,R.: ?Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama?, Rijeka 1997.
3. Koludrović,Ć.;Koludrović-Harbić,I.;Koludrović,R.: ?Osnovne vježbe iz tehničkog crtanja s kompjutorskim aplikacijama? (10. izmijenjeno izdanje), Rijeka 1999.
4. Opalić,M.; Kljajin,M.; Sebastijanović,S.: ?Tehničko crtanje?, Sveučilišni udžbenik, Zagreb, Osijek, Sl. Brod, Čakovec 2003.
Preporučena literatura:
2. Horvatić-Baldasar,K.;, Babić,I.: ?Nacrtna geometrija?, FSB i GF, Zagreb 1996. Babić,I; Gorjanc,S.; Sliepčević,A.; Szirovicza,V.: ?Konstruktivna geometrija-vježbe?, IGH-Zagreb1994.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže