Ekologija u prometu
Kratica: EKOLPRO Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasna Golubić
Izvođači: Prof. dr. sc. Jasna Golubić ( Seminar )
Opis predmeta: Zagađenje zraka, vode i tla. Utrošak energije. Vozila kao izvor buke i vibracija. Alternativna goriva. Ekološki prometni sustav. Buka u komercijalnom zrakoplovstvu. Emisija polutanata iz zrakoplovnih motora. Utjecaj zračne luke na okoliš. Ekološke tehnologije gradnje zrakoplova. Utrošak energije i emisija polutanata. Buka i alternativna goriva u željezničkom prometu. Elektrosmog. Elektrostres. EKO test.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Golubić J.: Promet i okoliš, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
Preporučena literatura:
2. Glavač V.: Uvod u globalnu ekologiju, Zagreb, 2001. Zbornik radova: Ekološki problemi suvremenog prometa, Sarajevo, listopad 2003.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže