Engleski zrakoplovni jezik I
Kratica: ENGZRAI Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 15(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Pred. Ivana Francetić
Izvođači: Mira Zokić prof. ( Predavanja, Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Opći engleski jezik na tzv. intermediate razini i stručni engleski zrakoplovni jezik s osobitim naglaskom na stručnom nazivlju i specifičnim jezičnim funkcijama.
Teme: Radiotelephony, The Airport, The Aircraft.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Liz Mariner: Cleared for Takeoff: English for Pilots, Book 1, AE Link Publications Ltd. 2009.
2. Raymond Murphy: English Grammar In Use, intermediate, CUP, Cambridge, 1995.
Preporučena literatura:
3. Aircraft and the Flight Line, American Language Course, DLIELC; Alenka Kukovec, Flying, Aviation English, Ljubljana 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže