Tjelesna kultura (2)
Kratica: TJELESII Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 60(TJ)
Nositelji: V. pred. Tihomir Palijan
Izvođači: Pred. Martina Mavrin ( Vježbe tjelesnog odgoja )
Opis predmeta: Vježbe iz tjelesne i zdravstvene kulture.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže