Osnove tehnologije prometa
Kratica: OSTEHPR Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
Doc. dr. sc. Štefica Mrvelj
Doc. dr. sc. Marijan Rajsman
Izvođači: Prof. dr. sc. Natalija Jolić ( Predavanja )
V. pred. mr. sc. Veselko Protega ( Predavanja )
V. pred. mr. sc. Pero Tabak ( Predavanja )
mr. sc. Ružica Škurla Babić ( Seminar, Predavanja, Auditorne vježbe )
dr. sc. Danijela Barić ( Auditorne vježbe, Seminar )
mr. sc. Tomislav Kljak ( Auditorne vježbe, Seminar )
Marko Matulin dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Marjana Petrović dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Tomislav Rožić dipl. ing. ( Seminar, Auditorne vježbe )
Marko Slavulj dipl. ing. ( Seminar, Auditorne vježbe )
Vlatka Stupalo dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
mr. sc. Zoran Vogrin ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Povijesni razvoj pojedinih prometnih grana. Pojam, nastanak i razvoj tehnologije prometa. Struktura tehnologije u pojedinim granama. Tehnološki procesi i specifičnosti prijevoza i prijenosa roba, putnika i informacije. Prijevozna sredstva kao element prijevoznih procesa. Prijevozni zahtjevi u prijevozu putnika i tereta. Osnovni infrastrukturni objekti u pojedinim prometnim granama. Ukrcaj, prijevoz i iskrcaj. Osnovne metodologije praćenja učinka manipulacijskih i prijevoznih sredstava. Osnovne postavke jednostavne reprodukcije elemenata tehnološkog procesa. Normativno reguliranje prometa po granama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Županović, I.: Tehnologija cestovnog prijevoza. Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002. Bošnjak, I.: Tehnologija poštanskog prometa II. Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999. Bošnjak, I.: Tehnologija telekomunikcijskog prometa II. Fakultet prometn
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže