Računalstvo
Kratica: RACUN Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Hrvoje Gold
Izvođači: dr. sc. Edouard Ivanjko ( Predavanja )
dr. sc. Dino Županović ( Laboratorijske vježbe, Predavanja, Seminar )
Karolina Krajček dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Arijana Macura ( Laboratorijske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Razvoj tehnologije i računalstva. Osnove programiranja. Algoritmi. Jezične strukture pri konstrukciji algoritama. Strukturirano i objektu usmjereno programiranje. Tipovi podataka i operacije s podacima. Upravljanje izvođenjem programa. Ulazno izlazne operacije. Priprema programa za izvođenje. Programski jezici. Građa i način rada elektroničkog računala. Središnja procesna jedinica. Memorijske jedinice. Ulazno/izlazne jedinice. Prilagodne jedinice. Operacijski sustav elektroničkog računala. Osnovne komponente operacijskog sustava. Upravljačke naredbe operacijskog sustava. Grafičko korisničko sučelje. Primjeri operacijskih sustava Windows i Unix. Mreža računala. Usluge i servisi mreže CARNet/Internet. Pristup mreži. Primanje i slanje poruka elektroničkom poštom. Prijenos datoteka izmedu računala. Rad na udaljenom računalu. Komunikacija i zajednički rad korisnika u stvarnom vremenu. Informacijski sustav World Wide Web. Pronalaženje informacija i znanja na mreži. Računalstvo i inteligentni transportni sustavi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gold,H., Kavran, Z., Kovačević, D.: Informatika u prometnom inženjerstvu (3. izdanje), Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001. Kovačević, D.: Osnove rada u Windowsima, Wordu i Excelu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002. Kovačević, D.: Internet i
Preporučena literatura:
2. Brookshear, J.G.: Computer Science An Overview, Addison Wesley, 2003.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže