Elektrotehnika
Kratica: ELEKTRO Opterećenje: 45(P) + 24(A) + 0(L) + 6(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
V. pred. dr. sc. Niko Jelušić
dr. sc. Edouard Ivanjko
Izvođači: V. pred. dr. sc. Niko Jelušić ( Seminar, Auditorne vježbe )
Marko Periša dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Coulombov zakon. Električno polje. Gaussov zakon. Vektor električnog pomaka. Vodiči u elektrostatičkom polju. Električno polje u dielektricima. Energija i sila u elektrostatičkom polju. Statički elektricitet u svakodnevnoj praksi. Osnovni zakoni istosmjerne struje. Električni krug i elementi. Električne mreže i drugi Kirchhoffov zakon. Magnetsko polje istosmjernih struja. Osnovni zakoni. Tvari u magnetskom polju. Vremenski promjenjivo električno i magnetsko polje. Maxwellove jednadžbe. Opće jednadžbe električnih mreža s vremenski promjenjivim strujama. Monofazne i višefazne mreže. Princip prijenosa energije. Prijelazne pojave.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sertić, A.: Elektrotehnika u prometu, Zagreb 2005. Sertić, A.: Elektrotehnika u prometu, 1. dio, Zagreb 2003.
Preporučena literatura:
2. Pinter, V.: Osnove elektrotehnike I, Tehnička knjiga Zagreb, 1975. Pinter, V.: Osnove elektrotehnike II, Tehnička knjiga Zagreb, 1975. Bartkoiak, R.L.: Electric Circuits, Joh Willey and Sons, 1985.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže