Održavanje cestovnih vozila
Kratica: ODCESTVO Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ivan Mavrin
Izvođači: Pred. mr. sc. Ivo Jurić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Koncepcija sustava održavanja. Korektivno, preventivno i održavanje prema stanju. Projektiranje sustava održavanja. Pogodnost održavanja i procjena efektivnosti. Promjena tehničkog stanja elemenata vozila. Uzroci promjene tehničkog stanja. Trošenje trenjem. Krivulja trošenja elemenata vozila. Utjecaj eksploatacije na vijek trajanja. Dijagnostika. Dijagnostički i strukturni parametri. Metode i sredstva dijagnostike. Dijagnostika tehničkog stanja motora i transmisije. Upoznavanje s tehnologijom i organizacijom održavanja u velikim transportnim poduzećima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Blanchard, B., Dinesh, V., Peterson, E.: Maintainability: A Key to Effective Serviceability and Maintenance Management, John Wiley & Sons, New York, Toronto, Singapore, 1995.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže