Cestovne prometnice II
Kratica: CEPROMII Opterećenje: 45(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ivan Legac
Izvođači: Doc. dr. sc. Dubravka Hozjan ( Predavanja )
Luka Novačko dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Hrvoje Pilko dipl. ing. ( Seminar, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Prostorno - prometni okviri, opći planerski i projektni okviri. Analiza prometa u raskrižju. Načela za modeliranje/planiranje te mjerila za oblikovanje/projektiranje. Podjela raskrižja po obliku i razinama odvijanja prometa (u jednoj razini, u više razina, kružni i posebni). Raskrižja u razini: oblikovni elementi, provjera propusne moći, preglednost i oprema. Kružna raskrižja i raskrižja izvan razine. Primjeri projekata i izvedbe raskrižja. Obrazloženje prostorno - prometnih podataka za izradu programskog zadatka - projekta manjeg raskrižja u razini ili kružnog oblika (iznimno izvan razina).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Legac, I.: Raskrižja javnih cesta, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže