Plovni putovi
Kratica: PLOVPUT Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Čedomir Ivaković
Izvođači: V. pred. mr. sc. Nikola Đaković ( Predavanja, Auditorne vježbe )
Tomislav Rožić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Mreža plovnih putova Europe i Hrvatske. Klase unutarnjih plovnih putova. Plovni kanali. Plovne rijeke. Uređenje rijeke za plovidbu. Kanaliziranje rijeke. Uređaji za savladavanje visinskih razlika na plovnim putevima. Značaj kanala Rajna - Majna - Dunav. Značaj kanala Dunav - Sava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Božičević, D., Ivaković, Č.: Osnove vodnog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1997. Božičević, D.: Autorizirana predavanja (Plovni putovi - skripta)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže