Luke, pristaništa i terminali I
Kratica: LUPRTERI Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Natalija Jolić
Prof. dr. sc. Čedomir Ivaković
Izvođači: mr. sc. Adrijana Orlić Protega ( Auditorne vježbe, Seminar )
Vlatka Stupalo dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Opći pojmovi o tehnologiji luka, lučkom sustavu i strukturi. Luka kao sustav, osnovne značajke i funkcije, uvjeti za planiranje i projektiranje luka. Uloge luke u triptihu pročelje - luka - začelje. Globalizacija transporta i utjecaj na luke. Utjecaj intermodalnih tehnologija na tehnologiju luka, geoprometni položaj i gravitacijsko područje. Specijalizirane luke, razvoj i podjela, utjecaj prometne potražnje na funkcioniranje. Temeljni sadržaji luka, pristaništa i terminala. Definiranje interesnih skupina lučkog sustava. Utjecaj tehnologija brodova na tehničko-tehnološka obilježja luka. Lučka administracija, vlasništvo i menadžment. Utjecaj lučke politike na tehnologiju luka. Lučki sustav u 21. stoljeću. Uloga transportne politike EU na razvoj lučkih sustava. Inteligentni lučki sustavi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jolić, N.: Luke i ITS, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže