Tehnologija vodnog prometa I
Kratica: TVPI Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Čedomir Ivaković
Prof. dr. sc. Natalija Jolić
Izvođači: V. pred. mr. sc. Nikola Đaković ( Predavanja, Auditorne vježbe )
mr. sc. Adrijana Orlić Protega ( Auditorne vježbe )
Vlatka Stupalo dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Organizacija i eksploatacija plovnih sredstava u vodnom prometu. Teorijski aspekti i proračuni organizacije prijevoza. Utvrđivanje elemenata efikasnosti prijevoza. Analiza vremena obrta plovnih sredstava. Analiza vremena ukrcaja i iskrcaja tereta i putnika. Analiza vremena kretanja brodova po dionicama. Analiza i utvrđivanje broja plovila za transportni rad.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Dadić, I., Smoljić, Lj., Đaković, N.: Organizacija i eksploatacija vodnog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1993. Ivaković, Č., Božičević, D., Smoljić, Lj., Đaković, N.: Osnove vodnog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1997.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže