Sigurnost u vodnom prometu I
Kratica: SIGUVOPI Opterećenje: 45(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Kristijan Rogić
Izvođači: Tomislav Rožić dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Sigurnosne značajke plovnih sredstava na unutarnjim plovnim putovima. Osnovne tehničke značajke plovnih sredstava na unutarnjim plovnim putovima-pogonska jedinica. Sidreni uređaji. Uređaji za navigaciju i sigurnost plovidbe. Uređaji za manipulaciju teretom. Uređaji za privez broda. Palubni strojevi i uređaji. Teretni uređaji. Potiskivani plovni sastavi. Tegljeni plovni sastavi. Usporedba značajki tegljenih i potiskivanih plovnih sastava. Samohodni brodovi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bosnić, Vukičević: Oprema broda, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, Zagreb, 1983. Schöneknecht, R., Gewiese A.: Auf den Flüsen und Kanalen, Steiger, Berlin, 1988.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže