Signalizacija u željezničkom prometu
Kratica: SIGŽELJP Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zdravko Toš
Izvođači: dr. sc. Hrvoje Haramina ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvod u željezničku signalizaciju. Razvoj željezničke signalizacije. Osnove digitalnog upravljanja. Elementi željezničkih signalno-sigurnosnih uređaja. Osiguranje željezničkog prometa u kolodvorima. Osiguranje prometa između željezničkih postaja odnosno kolodvora. Signalizacija na prugama velikih brzina. Kabinska signalizacija. Europski sustav upravljanja vlakom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kos, Mlinarić, Arhanić: Signalni i telekomunikacijski uređaji u željezničkom prometu, FPZ, Zagreb, 1988. Toš, Z., Kovačević, D.: Osnove digitalnog upravljanja maketom željeznice, FPZ, Zagreb, 1993.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže