Tehnologija poštanskog prometa I
Kratica: TPPI Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Pero Tabak
Izvođači: mr. sc. Tomislav Kljak ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Temeljni pojmovi i predmet proučavanja tehnologije poštanskog prometa. Korelacija poštanske i prometne tehnologije. Primjena teorije informacije i komunikacije u poštanskom prometu. Razvoj poštanske mreže i tehnologije kroz povijest. Tehnički uvjeti za poštanske pošiljke. Osnovna struktura javne poštanske mreže. Osnovne tehnologije prijenosa (usluge). Struktura poštanskih usluga i osnovni pokazatelji. Praćenje i analiza usluga primjenom deskriptivne statistike. Prikupljanje i prezentacija podataka u poštanskom sustavu. Organizacija tehnološke faze prijma pošiljaka. Opis tipičnih tehnoloških postupaka u prijmu. Izračun prometnog opterećenja prigodom prijma. Primjena analitičkih modela za šaltersko posluživanje. Organizacija tehnološke faze otpreme. Osnovni pojmovi i tehnološki postupci u transportnom podsustavu. Tehnološki postupci prigodom otpreme iz poštanskog ureda i poštanskog središta. Organizacija tehnološke faze prijevoza. Procjena voznog parka i pokazatelji racionalnosti transporta. Tehnološka faza prispijeća. Opis poštanskih središta ulazno-izlaznim deskriptorima. Organizacija tehnološke faze uručenja. Modeliranje dostavnih rajona. Tehnološke operacije u pripremi pošiljaka za uručenje. Tehnološke operacije prigodom dostave i isporuke.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bošnjak, I.: Poštanski promet I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1998.
2. Bošnjak, I.: Tehnologija poštanskog prometa II, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže