Tehnologija telekomunikacijskog prometa
Kratica: TTP Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Štefica Mrvelj
Izvođači: Marko Matulin dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Doc. dr. sc. Štefica Mrvelj ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Pojam i opće značajke telekomunikacijskih usluga i tehnologije prijenosa informacija. Klasifikacija i sistematizacija telekomunikacijskih usluga. Prometno-tehnološka evaluacija različitih modova prijenosa: kanal, paket, okvir, ćelija. Praćenje, mjerenje i izračun prometa. Funkcionalni zahtjevi za klasične i višeuslužne telekomunikacijske mreže. Telepromet Internetom. Telepromet i usluge PSTN/ISDN mreže. Telepromet i usluge mobilnih ćelijskih mreža. Tarifiranje telefonskog prometa. Korisnički službe i skrb o korisniku. Tehnologija pozivnih centara i CTI aplikacije. Tehnologija obavljanja telematskih usluga. Primjena OSI modela. Zaštitno kodiranje, provjera vjerodostojnosti i tuneliranje prometa VPN-a. Razvoj multimedija i intelmedija. Analitički opis ulaznog toka i posluživanja korisničkih zahtjeva.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bošnjak, I.: Telekomunikacijski promet I, FPZ, Zagreb, 2001. Bošnjak, I.: Tehnologija telekomunikacijskog prometa II , FPZ, Zagreb, 2000. Mrvelj, Š., Bošnjak, I.: Primjeri i zadaci iz telekomunikacijskog prometa, FPZ, Zagreb, 2000.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže