Baze podataka
Kratica: BAZEPOD Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Hrvoje Gold
Prof. dr. sc. Tonči Carić
Izvođači: Juraj Fosin dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Ante Galić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Relacijske baze podataka, entiteti, atributi, tablice, relacije. Arhitektura sustava za upravljanje bazama podataka. Oblikovanje ER modela baze. Coddova pravila. Normalne forme. SQL upitni jezik. Referencijalni i domenski integritet. Agregatne funkcije, aliasi, pogledi, aplikacije u okruženju korisnik-poslužitelj. Relacijska algebra. Pojmovno, logičko i fizičko modeliranje baza podataka prometnih entiteta, procesa i prometnih usluga.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Date, C.J.: The SQL Standard, Addison Wesley, 1996.
2. Varga, M.: Baze Podataka, konceptualno, logičko i fizičko modeliranje podataka, DRIP, 1994.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže