Planiranje logističkih procesa
Kratica: PLALOGPR Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Šafran
Izvođači: mr. sc. Diana Božić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Teorijske osnove logističkog planiranja. Temeljni parametri change managementa. Bazni koncept logističkog planiranja. Modeli logističkog planiranja. Strateško logističko planiranje. Modeli logističkih procesa. Struktura i tipovi logističkih planova. Logistički controlling. Sustavi planiranja i kontrole. Struktura logističkog planiranja, logistički procesi. Programski zadaci vezani uz logistički operating.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivaković, Č.: Špedicija i logistika, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2005.
2. Šafran, M.; Stanković, R.; Ivaković, Č.: Špedicija i logistika - vježbe, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2005.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže