Tehnička logistika
Kratica: TEHLOGIS Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ivan Mavrin
Izvođači: Prof. dr. sc. Ivan Mavrin ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Logistika i pouzdanost. Pokazatelji pouzdanosti. Program pouzdanosti i elementi koji određuju koncepciju sustava. Prognoza pouzdanosti i modeli otkaza. Funkcije pouzdanosti, intenziteta otkaza i gustoće otkaza. Spremnost. Raspoloživost. Pogodnost za održavanje.
Tehničko osiguranje: Projektiranje integralnog tehničkog osiguranja. Planiranje tehničkog osiguranja. Analiza tehničkog osiguranja. Modeli. Obrada eksperimentalnih podataka.
Numerički zadaci za izračunavanje pouzdanosti i intenziteta otkaza na osnovi prikupljenih podataka iz prakse.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mavrin, I.: Tehnička logistika, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2005.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže