Zračno pravo
Kratica: ZRAPRAVO Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Slobodan Kaštela
Izvođači: Ana Keglović Horvat dipl.iur. ( Predavanja )
Opis predmeta: Međunarodne sporazumi i organizacije zračnog prometa: Čikaška konvencija (sporazumi i aneksi uz konvenciju). Montrealske konvencije, Tokijska konvencija, Haaška konvencija. Međunarodne organizacije zračnog prometa (ICAO, ECAC, JAA, EUROCONTROL, EASA, IATA). Plovidbenost zrakoplova. Državna pripadnosti registarske oznake zrakoplova. Dozvole i licence zrakoplovnog osoblja. Zrakoplovni propisi i postupci kontrole zračne plovidbe. Odgovornost zračnog prijevoznika za štete u domaćem i međunarodnom zračnom prijevozu (Varšavska konvencija i Montrealska konvencija). Pravila letenja u zračnom prostoru RH.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kaštela, S.: Zračno prometno pravo, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.
2. Kaštela, S., Horvat, L.,: Prometno pravo, FPZ i Školska knjiga, Zagreb, 2008.
3. Annex 1 - Personnel Licensing, ICAO
4. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju- pilotima aviona, NN 8/09, 2009.
5. Pravilnik o dozvolama i ovlaštenjima kontrolora zračnog prometa, NN11/10, 2010.
Preporučena literatura:
6. EUROCONTROL Specification for ATCO Common Core Content Initial Training
7. European Manual of Personnel Licensing ? Air Traffic Controllers
8. Radinov, N. i ostali autori: Europsko prometno pravo, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, koautori: Nikoleta Radinov, Tamara Ćapeta, Jasenko Marin, Božena Bulum, Ana Kumpan, Nikola Popović, Iva Savić
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže