Zrakoplovna prijevozna sredstva
Kratica: ZRPRSRED Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Pred. mr. sc. Davor Franjković
Izvođači: Pred. Izidor Alfirević ( Predavanja, Auditorne vježbe )
dr. sc. Anita Domitrović ( Auditorne vježbe )
Karolina Krajček dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Elementi konstrukcije zrakoplova. Podjela zrakoplova. Definiranje oblika opterećenja zrakoplova. Konstruktivni elementi zrakoplova: trup, krila, upravljačke površine, stajni trap, repne površine. Zrakoplovni materijali, Sustavi: komande leta, podvozje, kabina, gorivo, hidraulika, pneumatika, zaleđivanje. Regulativa: homologacija, plovidbenost. Vrste pogonskih sustava zrakoplova. Elisno-klipni pogonski sustav. Teorijske osnove klipnih motora. Performanse zrakoplovnog klipnog motora. Usporedba performansi turbomlaznih, elisnomlaznih i optočnih mlaznih motora. Glavni dijelovi klipnog motora i sustavi. Sustavi elise. Mlazni motor. Teorijske osnove mlaznih motora. Elisno-mlazni motor. Vratilno-mlazni motor. Glavni dijelovi i sustavi mlaznih motora. Performanse mlaznih motora. Karakteristični režimi rada motora. Zahtjevi plovidbenosti za pogonske sustave:FAR-33,35. JAR-E,-P. Zahtjevi bučnosti i onečišćenja ispušnim plinovima za pogonske sustave.

Sadržaj vježbi: Izračunavanje numeričkih zadataka iz obrađene materije s predavanja, pokazne vježbe na avionu, vježbe na simulatoru, prikazivanje nastavnih filmova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Wilkinson, R.: Aircraft Structures & Systems, Addison Wesley Longman Limited, 1996 Bazijanac, E.: Zrakoplovni klipni motori, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2005.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže