Simulacije u prometu
Kratica: SIMUPROM Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 15(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dragan Peraković
Izvođači: Prof. dr. sc. Zvonko Kavran ( Predavanja )
Ivan Grgurević mag. ing. traff ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Vladimir Remenar dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Ivana Ćavar ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Dino Županović ( Auditorne vježbe )
Marko Periša dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi simulacija. Slučajni brojevi: tablice slučajnih brojeva, generatori slučajnih brojeva, pseudoslučajni brojevi. Primjeri simulacija u cestovnom prometu: simulacije prometnih tokova, promet na raskrižju. Simulacijski jezici i simulacijski programi. Teorija redova čekanja: povijesni pristup, sustav za posluživanje, teorijske podloge, teorijski proračun. Čekanje klijenata i disciplina posluživanja. Sustavi za posluživanje i simulacije. Simulacijski modeli gradskog prometa: analiza kapaciteta, optimizacija svjetlosne signalizacije, upravljanje prostorom, čitljivost vizualnih informacija. Priprema podataka za simulaciju. Određivanje funkcije distribucije podataka potrebnih za simulacije. Softverski paketi: CORSIM, HCS, Synchro, Sim Traffic. TRANSYT. Primjeri i zadaci uz uporabu programskog paketa QSB plus: simulacije kapaciteta, simulacije semafora, komunikacijski protokoli, logističkih lanaca, rukovanje materijalom, simulacije i analiza prometnih procesa. Simulacije na internetu: pregled uživo resursa i informacija, tvrtke koje pružaju profesionalne usluge softverske tvrtke, biblioteke programa, knjiga i časopisa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čerić, V.: Simulacijsko modeliranje, Školska knjiga, Zagreb, 1993. Neelamkavil, F.: Computer Simulation and Modelling, J. Wiley, SAD, 1987.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže