Teorija prometnih tokova
Kratica: TPT Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ivan Dadić
dr. sc. Goran Kos
Izvođači: Doc. dr. sc. Ljupko Šimunović ( Predavanja )
mr. sc. Marko Ševrović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Povijest razvitka znanosti o prometnim tokovima. Kretanje pojedinačnog vozila, kretanje u funkciji vremena i brzine kao i predviđenog puta. Opisivanje i grafičko prezentiranje prometnih tokova. Izučavanje osnovnih parametara prometnog toka, gustoće, brzine i protoka vozila te vremenska putovanja, interval slijeđenja i rastojanje vozila. Iskustveni modeli međuzavisnosti parametara prometnog toka. Matematički modeli opisivanja zakonitosti prometnih tokova, stohastički matematički modeli. Simulacija prometnih tokova. Organizacija i teorija usmjeravanja prometnih tokova, mogućnosti izučavanja i usmjeravanja prometnih tokova satelitskom navigacijom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Highway capacity manual, Transportation Research Bord, National Research Council, Washington, 2000.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže