Ergonomija u prometu
Kratica: ERGOPROM Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasna Jurum-Kipke
Izvođači: mr. sc. Davor Sumpor ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Razvitak ergonomije. Uporaba statistike u ergonomiji. Fiziološka antropologija. Antropometrija. Fiziološko-antropološka analiza udobnosti vožnje. Utvrđivanje segmentalnih masa čovjeka. Utvrđivanje položaja težišta tijela. Sustav osjetila u čovjeka. Energija potrebna za rad. Opterećenje vozača. Psihologijske sastavnice ergonomije prometa. Određivanje veličine ljudskog napora u vožnji prometom. Kognitivna ergoprosudba prometnog okoliša. Analiza sustava istovremenih čimbenika ergoprosudbe. Ergonomsko dizajniranje radnog i boravišnog prostora u vozilima i lokomotivama. Ergoprosudba zrakoplovne upravljačke i putničke kabine - dimenzionalna analiza. Ergonomija rada u održavanju vozila (zrakoplova, automobila, lokomotiva, brodova). Ergoprosudba prometnih podprocesa - prijem putnika, prtljage, izdavanje prtljage. Ergoprosudba rada u prijemu, sortiranju i slanju pošte, te ergoprosudba poštansko šalterske službe. Ergoprosudba radnih i boravišnih prostora u plovilu kao i komunikacijskih putova. Ergonomska analiza pristajanja plovila uz pristanište, komunikacija s prometnim okolišem, servis plovila. Ergonomska analiza brodskih prostora tankera. Kognitivna ergoprosudba opterećenja sudionika prometa u funkciji reagiranja u ITS okruženju. Vozač iz perspektive psihologije. Ljudski faktori u vožnji. Vizualni faktori u vožnji. Percepcija ceste u vožnji. Ljudska greška u ponašanju u prometu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Muftić O.: Osnovi ergonomije, Mašinski fakultet, Sarajevo, 2001.
2. Muftić O.: Biomehanička ergonomija, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, http//www. crominot. com, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
3. Muftić O.: Ergonomija i sigurnost, Iproz, Zagreb 1999.
4. Bullinger H. J.: Ergonomie, Produkt und Arbeitsplatzgestaltung, B. G. Teubner Stuttgart, 1994.
5. McCormick E. J., Sanders M. S.: Human Factors in Engineering Design, Intl. Student Edition, McGraw Hill, 2002.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže