Vuča vlakova
Kratica: VUVLAKOV Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada
Izvođači: V. pred. dr. sc. Mladen Nikšić ( Predavanja, Auditorne vježbe )
Tihomir Pleša dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnove teorije vuče. Snaga vučnog vozila, otpori vožnje. Ovisnost vučne sile o adhezijskoj težini. Vučna značajka (pasoš). i-v dijagram. Q-v dijagram. Pojednostavnjenje uzdužnog profila pruge. Jednadžba kretanja vlaka. Dijagram kretanja vlaka. Određivanje potrošnje energije pri kretanju vlaka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Zavada, J.: Željeznička vozila i vuča vlakova, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2004.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže