Eksploatacija i održavanje zrakoplova
Kratica: EKODRZRA Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
dr. sc. Anita Domitrović
Izvođači: dr. sc. Anita Domitrović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvjeti eksploatacije i održavanja zrakoplova i osnovna međunarodna i nacionalna regulativa. Pojam otkaza i osnove pouzdanosti. Prognoziranje pouzdanosti. Pouzdanost sklopova. Pouzdanost zrakoplovnih sustava. Programi pouzdanosti zrakoplova u eksploataciji. Pogodnost za održavanje. Vrste održavanja. Specifične tehnologije u održavanju zrakoplova. Parametri za ocjenu pogodnosti za održavanje. Troškovi eksploatacije i održavanje zrakoplova (ledeni brijeg troškova s aspekta operatora). Zahtijevane provjere na certificiranom zrakoplovu. Tipovi provjera. Standardi provjera i procedure. Zabilješke o održavanju. Planiranje održavanja - MPD. Program održavanja. Kontinuirano praćenje plovidbenosti zrakoplova. Organizacija za održavanje zrakoplova i zrakoplovnih komponenti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bazijanac, E., Galović, B.: Tehnička eksploatacija i održavanje zrakoplova, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002. Enga, J.: Aircraft inspection & maintenance records, Jeppensen & Co. GmbH, Germany, 2000. - : Joint Aviation Regulations JAR 145, JAA, 2001.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže