Elementi stabilnosti i upravljivosti zrakoplova
Kratica: ELSTUPZR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sanja Steiner
Izvođači: dr. sc. Andrija Vidović ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Definicija stabilnosti i upravljivosti. Statička stabilnost. Dinamička stabilnost. Upravljivost i pracijalne derivacije. Momenti na zrakoplovu. Jednadžba uzdužne stabilnosti zrakoplova. Neutralna točka i statička margina. Direkcionalna statička stabilnost. Lateralna statička stabilnost. Zaokret zrakoplova u vertikalnoj i horizontalnoj ravnini. Upravljivost i utjecaj pojedinih komandi. Amortizirajuće sile. Fugoidne oscilacije. Stabilnost s slobodnom palicom. Reducirana statička stabilnost i kvalitete upravljanja. Analitičko rješavanje primjera i zadataka sukladno teoretskoj tematici; Prezentiranje rezultata grafički i korištenje grafički prezentiranih performansi zrakoplova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Anderson, J.D., Jr.: Introduction to flight, WCB/McGraw-Hill - International Editions 2000. - 4th edition; ISBN 0-07-116034-05 Poglavlje 6 i 7. Perkins and Hage: Performance, stability and control.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže