Luke, pristaništa i terminali II
Kratica: LUPRTEII Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Čedomir Ivaković
Prof. dr. sc. Natalija Jolić
Izvođači: mr. sc. Adrijana Orlić Protega ( Auditorne vježbe )
Vlatka Stupalo dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Definicija i temeljne karakteristike terminala. Podjela i vrste terminala. Prometna potražnja i utjecaj gravitacijskog područja sa tokovima roba na geoprometni položaj terminala. Tehničko-tehnološka obilježja terminala. Metodologija određivanja sadržaja i tehničko-tehnoloških karakteristika terminala. Utvrđivanja kapaciteta terminala (za tekuće terete, rasute terete, ... ). Kontejnerski terminala i Ro-Ro terminali. Logistika u lukama, pristaništima i terminalima. Luke, pristaništa i terminali-logističko-distribucijski centri. Model lučkog sustava u logističkom lancu. Logistika i inteligentni transportni sustavi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jolić, N.: Luke i ITS, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže