Tehnologija vodnog prometa II
Kratica: TVPII Opterećenje: 45(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Natalija Jolić
Prof. dr. sc. Čedomir Ivaković
Izvođači: mr. sc. Adrijana Orlić Protega ( Predavanja, Seminar, Auditorne vježbe )
V. pred. mr. sc. Nikola Đaković ( Predavanja, Auditorne vježbe )
Vlatka Stupalo dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Utjecaj riječnog toka i morskih struja na brzinu plovidbe, organizacije i tehnologije potiskivanog sustava. Određivanje prijevozne sposobnosti plovila. Eksploatacijski pokazatelji rada flote po vremenu, opterećenju, brzini. Pokazatelji produktivnosti pojedinačnog broda, plovnog sastava ili grupe brodova. Izbor potiskivanog ili teglenog sastava. Izbor načina organizacije prijevoza robe i putnika, organizacije riječnog prometa na prijevodnicama. Određivanje propusne sposobnosti prirodnog plovnog puta. Određivanje propusne moći dionice kanala ili kanaliziranih rijeka te utvrđivanje mjera za povećanje kapaciteta plovnog puta. Sastavljanje dijagrama, grafikona rada teretnih plovila ili voznog rada putničkih brodova. Evidencija i analiza rada flote. Određivanje troškova prijevoza.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Dadić, I., Smoljić, Lj., Đaković, N.: Organizacija i eksploatacija vodnog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1993.
2. Ivaković, Č., Božičević, D., Smoljić, Lj., Đaković, N.: Osnove vodnog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1997.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže