Sigurnost u vodnom prometu II
Kratica: SVPII Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Kristijan Rogić
Izvođači: Tomislav Rožić dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Ro-Ro tehnologija na unutarnjim plovnim putovima, Kontejnerska tehnologija na unutarnjim plovnim putovima, Značajke riječnih Ro-Ro brodova, Značajke riječnih kontejnerskih brodova, Organizacija brodogradilišta, Riječna brodogradilišta, Sustavi za izvlačenje brodova, Riječni informacijski sustavi, Arhitektura sustava RIS, Utjecaj RIS sustava na sigurnost prometa, Sigurnosni propisi u riječnoj plovidbi, Sigurnosne norme u gradnji brodova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Božičević, D., Rogić, K.: Sigurnost vodnog prometa II, Fakultet prometnih znanosti (u pripremi).
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže