Tehnologija poštanskog prometa II
Kratica: TPPII Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Pero Tabak
Izvođači: mr. sc. Tomislav Kljak ( Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Sustavsko opisivanje funkcije, struktura i procesa poštanskog prometa. Tokovi pošiljaka i regulativa u međunarodnom prometu. Matematičko modeliranje strukture i procesa poštanskog sustava. Optimizacijski problemi poštanske mreže. Primjena linearnog, stohastičkog i cjelobrojnog programiranja. Simulacijsko modeliranje procesa u poštanskom središtu. Planiranje mreže poštanskih ureda u gradovima. Logistička primjena barkodiranja. RFID sustavi praćenja pošiljaka. Inteligentni transportni sustavi u praćenju pošiljaka i upravljanju voznim parkom. Procesna organizacija poštanskog operatora. Grupiranje radnih zadataka i organizacija poslovnih procesa. Funkcioniranje pošte u posebnim uvjetima. Primjeri međunarodnih poštanskih obračuna i tarifa. Modeliranje slučajnih i neslučajnih varijacija prometa. Simulacijsko modeliranje poštanskih ureda i središta za razradu pošiljaka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bošnjak, I.: Tehnologija poštanskog prometa II, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999. Bošnjak, I.: Tehnologija poštanskog prometa II (interne skripte), Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2003. Bošnjak, I.: Nove poštanske tehnologije (izbor stručnih članaka za studente Fakulteta prometnih znanosti), 2003/2004.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže