Planiranje telekomunikacijskih mreža
Kratica: PTKM Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Izvođači: Ivan Grgurević mag. ing. traff ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Ivana Ćavar ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Uvod u planiranje u telekomunikacijama. Strategijsko planiranje. Kratkoročno i srednjoročno planiranje. Predviđanje telekomunikacijskih usluga. Odabir telekomunikacijskih usluga i opreme (specifikacije, zahtjevi, evaluacija odgovora, usluge lokalnog komutacijskog čvora, Internet usluge). Kontrola troškova u telekomunikacijama. Optimizacijske metode. Razvoj operativnog plana u telekomunikacijama. Menadžment telekomunikacijskih projekata (pregled, raspored, kontrola). Planiranje nepokretne mreže. Planiranje pokretne mreže. Planiranje mreža za prijenos podataka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mikula, M., Kavran, Z.: Planiranje TK mreža, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999. Green, J.H.: The Irwin Handbook of Telecommunications Management, McGraw-Hill, USA, 2001. Dodd, A.Z.: Telekomunikacije, Algoritam, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže